torsdag 26 mars 2009

Varför denna blogg

kan man fråga sig? finns det inte nog många? Det som förvånar mig när jag börjat engagera mig i frågan är hur många som bara avhandlar väldigt komplicerade lösningar som ofta inte är särskilt miljövänliga eller energibesparande ur ett livsscykelperspektiv. Ofta handlar det om hela eller delvisa utbyten av fastighetssytem som mycket väl skulle kunna fungera många år till förutsatt de underhålls rätt. Idag sker så ofta inte, utan fastighetsskötseln läggs ut på en underentreprenör som enbart har till uppgift att hålla det mest nödvändiga igång nödtorftigt samtidigt som förfallet tilltar. Varför det ser ut så kan man bara spekulera om. Spekulera på! Jag vill gärna veta hur det kunnat bli så här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar