onsdag 29 januari 2014

Fossilfri eller fossiloberoende?

- Subventioner till fossil energi är den främsta fienden till hållbar utveckling, hävdade International Energy Agency, IEA:s, chefsekonom Fatih Birol, under sitt Sverigebesök i december. 


Birol konstaterade att de totala subventionerna till fossil energi förra året slog rekord med 544 miljarder dollar eller 3 500 000 000 000 svenska kronor. Vi vet att det är avgörande för klimatomställningen att koldioxidutsläppen får ett pris, genom skatter, utsläppshandel eller andra styrmedel. Och ett ganska självklart första steg måste förstås vara att sluta subventionera själva problemet – förbränningen av fossila bränslen.
Onekligen är det ett stort problem att pengar som kunnat användas för att bygga upp en produktion av fossilfria drivmedel går till subventioner av fossila bränslen. 

Det har på sistone varit mycket diskussioner om regeringens fordonsmål och om och när vi skall ha en fossiloberoende alternativt fossilfri fordonsflotta. 
Den ansvariga ministern, Anna-Karin Hatt, har ju lite svårt att skilja på begreppen! 
http://annakarinhatt.se/blogg/tag/fossiloberoende-fordonsflotta/
Det kan ju vara av allmänintresse att redogöra för skillnaden mellan en fossilfri och en fossiloberoende fordonsflotta. 
Många hävdar att om målet är en fossiloberoende fordonsflotta - ja då har vi redan nått det! 
Detta av det enkla skäl att så gott som alla idag existerande fordon mycket väl går att driva med förnybara bränslen. 
En etanolbil, exempelvis, är fossiloberoende, eftersom den går att köra på bränsle framställt av förnybar råvara. 
När den körs på fossil bensin är den dock inte fossilfri. 

Men eftersom det går att framställa även bensin, likväl som man framställer diesel, ur förnybar råvara, har vi ju en, i princip, fossiloberoende fordonsflotta. Allt från gamla T-fordar till moderna lastbilar!  
Problemet är att vi, främst av politiska skäl, inte har tillgång till dessa bränslen. Alltså är fordonsflottan inte fossilfri. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Transportforskning/Drivmedel/Syntetiska-drivmedel/ 
Fischer-Tropsch-processen, som omnämns i länken ovan, kan lika väl användas till att tillverka bensin. 

Men det finns även andra varianter, t o m där man plockar kolet ifrån koldioxid ur luften samt väte ur vatten och syntetiserar diesel eller bensin. 
Visst, dessa processer kräver energi, men vissa länder som idag exporterar olja har ju gott om sol... 

I Sverige skulle vi ganska snart göra den befintliga fordonsflottan fossilfri genom att använda, bland annat, spill från skogsindustrin; sådant som idag lämnas kvar i skogen eller ofta eldas upp för att exempelvis torka virke i sågverk. 

Björn Gillberg med flera hävdar att: "Ett femtiotal förgasningsanläggningar kan producera biodrivmedel som räcker för att ersätta all bensin och diesel i Sverige. En investering på ca 200 miljarder kr, en summa svarande mot 2-3 års julklappshandel". 

EU vill genom förslaget till komplettering av direktiv 98/70/EC "bränslekvalitetsdirektivet" i somras uppmuntra denna form av bränsleframställning. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0279&language=SV 

En anledning till föregivet miljövänliga politikers inställning kan vara att de Europeiska biltillverkarna också stödjer direktivets tanke på förnybara bränslen. Då måste det ju vara något dåligt! 
http://www.acea.be/news/news_detail/acea_views_commission_proposal_to_amend_the_renewable_energy_use_and_fuel_q 

Syntetiska bränslen kan dessutom optimeras för renare och effektivare förbränning, vilket gör att man till stor del även slipper lukter och partiklar. 

Många ifrågasatt det kloka i att el- och hybridfordon flyttar runt en massa dödvikt. Men få verkar fundera på hur effektiv eldriften är ur ett systemperspektiv. 
Man stirrar sig blind på hur hög verkningsgrad elmotorn har jämfört med förbränningsmotorn. 
Problemet är bara det att om man ser till hur den energi som laddar batterierna genereras och överförs, så görs det med en förfärande låg effektivitet. 
70 % av effekten går bort i produktions- och transmissionsförluster! 
http://www.processnet.se/alla/70-procent-slosas-bort/#sthash.EUcF7NOT.dpuf

Så länge en stor del av elen kommer från kol, vilket den faktiskt gör även i "Miljöhuvudstaden" Stockholm, kan rimligen inte eldrift ur ett systemperspektiv betraktas som fossilfri. Stadens kommunpolitiker hänför visserligen Värtaverkets koldioxiutsläpp till kategorin industri, och lyckas med medias benägna bistånd få allmänheten att tro att det är privatbilismen som är det största klimathotet... 
http://warlenius.files.wordpress.com/2011/02/vc3a4rtarapport.pdf
http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/reflektionen/bjoka?l=sv

Politiker har dock fått elbilar på hjärnan. De hänvisar som regel till elmotorns förträffliga verkningsgrad. Men sett i ett systemperspektiv var nog T-forden mer miljövänlig... 

Med tanke på ovanstående är det alltså mycket troligt att även eldriften utgör ett större klimathot. Men så länge våra politiker fokuserar på avgasröret och inte kraftvärmeverkens skorstenar, kommer troligen elbilshajpen att vara! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar